ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) – กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) ที่ กม.75+432 จ.ลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงสรุปผลการศึกษาโครงการในทุกด้าน ทั้งด้านจราจรและขนส่ง ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 31 ต.ค. 2561  | เข้าชม : 635  ครั้ง

 ย้อนกลับ