ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิศวกรรมของโครงการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 12.00 น. ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 13 ต.ค. 2561  | เข้าชม : 541  ครั้ง

 ย้อนกลับ