ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 : สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  


กรมทางหลวง ร่วมกับบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196  แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) – กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง-อยุธยา) ที่ กม.75+432 จ.ลพบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านพรมน้ำอบ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายพี อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 73 คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.นิสิต ปัญญา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในการประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 153 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 10 ต.ค. 2561  | เข้าชม : 362  ครั้ง

 ย้อนกลับ