ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  


 

กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการจัดประชุม นวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

    กลุ่มที่ 1  สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลป่าตาล ตำบลทะเลชุบศร และ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

                     เวลา 09.00-12.00 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านพรมน้ำอบ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

     กลุ่มที่สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

                  เวลา 13.30-16.30 . ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง

                   จังหวัดลพบุรี

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

 

 

 


 

 


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 12 ก.ย. 2561  | เข้าชม : 388  ครั้ง

 ย้อนกลับ