สำหรับบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 3196 กับทางรถไฟพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (บริเวณพิกัด 14.791397, 100.66997) เป็นจุดอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบเป็นทางต่างระดับเพื่อให้การจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงกับทางรถไฟมีลักษณะ Free Flow กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด สะพานลอยข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) – กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง-อยุธยา) ที่ กม.75+432 จ.ลพบุรี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 31 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 634  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 1 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 13 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 540  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 : สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 361  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 387  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 : สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้า ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 06 ก.พ. 2561 | เข้าชม : 800  ครั้ง